De aanmeldprocedure

 

voorwaarden

 

Aanmelden voor onze locaties is mogelijk als de toekomstig bewoner voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voor de locaties het Vaarthuis en het Halmhuis: 

 • De bewoner heeft een diagnose autisme spectrum stoornis (ASS) 

 • Beschikt over een normale tot hoge intelligentie 

 • Wil graag via een trainingsplek leren om zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen. Dit traject duurt ongeveer drie jaar en daarna stroomt men uit naar een andere woning 

 • Wil graag binnen een veilige omgeving de laatste stap maken naar geheel of gedeeltelijk zelfstandig wonen

 Voor de locatie JJ10: 

 • De bewoner heeft een diagnose autisme spectrum stoornis (ASS) en/of een licht verstandelijke beperking 

 • Wil graag binnen een veilige omgeving zo zelfstandig mogelijk leren wonen. Binnen deze locatie is er de mogelijkheid tot permanent wonen.

Om in aanmerking te komen voor het wonen bij HalmZorg moet de bewoner ongeveer tussen de 18 en 23 jaar oud zijn. Het wonen in de meer zelfstandige studio in het Vaarthuis kan vanaf 23 jaar. De woningen zijn zo opgezet dat het mogelijk is om in aanmerking te komen voor huursubsidie

Contra-indicaties wonen:

 • Onvermogen/onwil zich aan afspraken te houden 

 • Begeleiding niet kunnen of willen accepteren 

 • Dominante verslaving met verslavingsafhankelijk gedrag 

 • Overheersende psychiatrische problematiek met vele pieken en dalen bv zware depressies, psychoses, enzovoort. 

 • Veelvuldig agressief gedrag waardoor medebewoners zich onveilig kunnen gaan voelen. Intimideren van anderen, fysieke en geestelijke mishandeling. 

 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag naar anderen


contact

Geïnteresseerd en benieuwd naar HalmZorg?
Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in het wonen binnen één van de locaties of ambulante begeleiding, neem dan contact met ons op per mail of telefoon. Telefoonnummer: 06-24949565 (Bianca Bull) of 06-30517282 (Maria de Groot) of email: info@halmzorg.nl. We sturen je dan een inschrijfformulier die je dan ingevuld weer retour kan zenden. Zodra we het inschrijfformulier hebben ontvangen, nemen we binnen twee weken contact met je op om vrijblijvend een kennismakingsgesprek met je te plannen. 

Als beide partijen na het kennismakingsgesprek besluiten om met elkaar verder te gaan, is het tijd voor de volgende stap namelijk de intake.  


intake

Tijdens de intake proberen wij een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de kandidaat. Wij zullen voor de intake twee formulieren sturen. Daarnaast kunnen wij vragen om aanvullende informatie.


samenstelling

Positief besluit na intake en plaatsing op de lijst van geïnteresseerden
Mocht na de intake duidelijk worden dat je een geschikte kandidaat voor het wonen bij HalmZorg bent, dan plaatsen wij je op de geïnteresseerden lijst. Wij werken niet volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Wij vinden het erg belangrijk dat de samenstelling van de groep bewoners goed is. Dat wil zeggen dat wij het belangrijk vinden dat iemand zich veilig en prettig voelt in zijn woning en met de mensen waarmee hij of zij woont. Gebleken is dat mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen en functioneren als zij zich veilig, prettig en gewaardeerd voelen.

Aanvraag indicatie / Persoonsgebonden budget (PGB)
Om hulp van HalmZorg te kunnen ontvangen heb je een PGB nodig. Daarvoor kan je een indicatie aanvragen bij de gemeente. Mocht je hier hulp bij kunnen gebruiken dan kunnen wij je in contact brengen met iemand uit ons netwerk die je daar bij zou kunnen helpen.

Voortgang
Zodra er een plek vrij komt, gaan wij binnen de lijst van geïnteresseerden kijken wie op dat moment het best passend is voor de locatie waar er een plek vrijkomt. Er wordt dus niet gekeken naar hoe lang je op de wachtlijst staat, maar naar wie er volgens ons het beste zou passen binnen de huidige groepssamenstelling. Ieder half jaar nemen wij contact op met de geïnteresseerden zodat iedereen op de hoogte blijft over de voortgang.

Proefwonen 
Wanneer er een plek vrij komt en jij mag komen wonen, dan zal je de eerste drie maanden komen proefwonen. Na 1,5 maand is er een tussenevaluatie proefwonen en voor het eindigen van de 3 maanden proefwonen zal er een eindevaluatie plaats vinden. Samen bespreken we hoe de afgelopen drie maanden verlopen zijn. Er wordt dan besloten of wij het vanuit Halmzorg een geschikte plek voor jou vinden en of jij het voor jezelf een geschikte plek vindt.

 

 

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in het wonen binnen één van de locaties of ambulante begeleiding, neem dan contact met ons op