Ambulante begeleiding

HalmZorg-1-8.jpg

HalmZorg Ambulant biedt begeleiding aan jongvolwassene met een autisme spectrum stoornis (ASS) en AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) in de thuissituatie. De hulpvraag staat hierbij centraal en die kan zowel sociaal-emotioneel als praktisch zijn.

Wij bieden ondersteuning bij:

 
  • Het vergroten van zelfstandigheid door middel van aanleren of uitbreiden van bepaalde vaardigheden, bijv: plannen (van huiswerk), trainen van sociale vaardigheden, administratie op orde krijgen/houden, koken, schoonmaken, etc.

  • Het vinden van een goede balans tussen in- en ontspanning in het dagelijks leven.

  • Het verkrijgen van inzicht in het autisme en/of AD(H)D en hiermee om leren gaan (psycho-educatie).

  • Levensloopbegeleiding.

  • Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) waarvan de kinderen een autisme stoornis dan wel een ontwikkelingsachterstand of handicap hebben. PPG is tijdens huisbezoek gericht op het samen met ouders kijken naar het kind om te zien wat de beperkingen en de mogelijkheden zijn. Het oefenen van praktische vaardigheden, ontwikkeling stimuleren, speladvies, anders omgaan en/of veranderen van het moeilijke gedrag.

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en anders omgaan en/of veranderen van moeilijk gedrag

 
sport-1-2.jpg

Dit zijn enkele voorbeelden van ambulante begeleiding, neem gerust contact met ons op als je denkt dat HalmZorg Ambulant iets voor je kan betekenen.
Wij werken op PGB basis voor de WMO en de Jeugdwet, hiervoor is een indicatie nodig.  Je kan jezelf bij het wijkteam bij je in de buurt melden voor een indicatie. Desgewenst kunnen wij je in contact brengen met iemand die je bij de indicatie aanvraag kan ondersteunen.

 

Zorg op maat

Bij Halmzorg wonen is de begeleiding gericht op het zo zelfstandig mogelijk ‘op jezelf’ gaan wonen. Welke vaardigheden heb je nodig om dan naar tevredenheid te kunnen leven, wonen en werken? Ouders worden nauw betrokken maar mogen weer ouder zijn en kunnen een ‘signaalfunctie’ hebben. Voor elke bewoner wordt, in nauwe samenspraak met de bewoner en waar gewenst met de ouders, een begeleidingsplan gemaakt. Hierin wordt beschreven aan welke doelen de bewoner zal gaan werken, welke begeleiding daarbij nodig is en hoe deze begeleiding er concreet uit zal zien. De bewoners krijgen zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. Leren van elkaar, mogen afkijken hoe een ander iets oplost en hoe je daar zelf van kunt leren, samen oefenen, is een belangrijk onderdeel van onze begeleiding. Deze begeleiding kan structurerend, sturend en ondersteunend zijn.

sport-1.jpg

Door de week (maandag t/m vrijdag) is er in de namiddag en avond begeleiding aanwezig. Per bewoner wordt gekeken of er in de ochtend ook ondersteuning nodig is. In de weekenden wordt er op zaterdagochtend een sport-activiteit aangeboden en is begeleiding in de ochtend en begin van de middag aanwezig. Op zondag is de begeleiding in de avond aanwezig.

Begeleiding is alle dagen van de week, 24 uur per dag bereikbaar.

Naast professionele begeleiding zijn er nauwe contacten met Henk Hermsen (spv-er, relatie- en gezinstherapeut) en werken we samen met de praktijk ‘Connected-together’ in Almere, waar veel ervaring rondom ASS is. Zo nodig kan er psychiatrische hulp ingeschakeld worden.

Dagbesteding
Overdag zullen de bewoners zoveel als mogelijk naar school of werk gaan of naar een andere vorm dagbesteding. Indien nodig heeft HalmZorg nauw contact met de school of werkplek van de bewoner.

Financiën
De kosten van deze beschermde woonvorm met een tijdelijk karakter worden betaald uit het PGB.
Bewoners hebben een huurcontract en betalen huur en servicekosten zelf en niet van het PGB.