Halmzorg

HalmZorg biedt begeleiding aan jongeren met autisme binnen onze twee kleinschalige wooninitiatieven. In een periode van ongeveer 3 jaar begeleiden we bewoners naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Binnen deze tijdelijke beschermde woonvormen zal duidelijk worden wat de kwaliteiten en mogelijkheden van de bewoner zijn.

Na dit traject is het streven dat mensen doorstromen naar een zelfstandige woning bijvoorbeeld binnen de wijk en in de maatschappij of naar een andere passende woonplek. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen het Vaarthuis door te stromen naar een studio-woning. Deze studio’s zijn een mooi tussenstapje voordat de allerlaatste stap naar zelfstandigheid genomen kan worden.

Naast dat we begeleiding bieden binnen de wooninitiatieven, bieden wij ook ambulante begeleiding bij de mensen thuis, in de wijk en daarbuiten. Binnen HalmZorg werken wij oplossingsgericht en met een methode die vergelijkbaar is met de Presentiebenadering.

HalmZorg is aangesloten bij de NBEC. De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg. De visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat.

De aangesloten leden onderscheiden zich in de zorgmarkt door de professionele wijze waarop zij, dicht bij de cliënt, hun diensten aanbieden. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden. HalmZorg is ISO gecertificeerd lid van de NBEC door het koepelcertificaat van de NBEC.